DERATIZARE

DERATIZAREA reprezinta complexul de metode şi mijloace de prevenire şi combatere a infestarilor cu rozătoare (distrugerea şobolanilor, soarecilor, etc).

Rozătoarele pot fi:
- sinantrope (şobolanul cenuşiu, alb)(unităţi, mediu rural, urban)
- asinantrope (şobolanul de câmp, de pădure, hârciogul)(câmp, păduri, apă)

Procesul de deratizare este o acţiune obligatorie de 2 ori/an – primăvara şi toamna, înainte de decontaminările profilactice.
În cursul anului se execută deratizări de întreţinere.

DOMENII DE UTILIZARE:

Operatiunile de deratizare se efectueaza atat in spatiile interioare: scoli, institutii publice, depozite agro-alimentare, societati comerciale, birouri, spatii de productie, etc, cat si in cele exterioare.

Pentru realizarea unor actiuni de deratizare, eficace vom folosi metode complexe de combatere integrata. Aceasta presupune aplicarea unor masuri atat preventive cat si curative care sa conduca astfel la controlul daunatorilor precum si a agentilor patogeni.

Substante folosite:

Cereale - (orez, porumb etc) amestecate cu diferite subtante si arome
Momeli parafinate - utilizate in locuri umede (canale, conducte, santuri)
Momeala proaspata - Momeala sub forma de pasta ce ofera rezultate imediate datorita materiilor din compozitie (faina, arome, grasimi animale si vegetale)

Mijloace de realizare a deratizarii:

Mijloace mecanice: staţii de intoxicare: curse, capcane;

Mijloace fizice: ultrasunetele → pentru izgonire şobolanilor; undele electromagnetice → determină moartea şobolanilor şi a şoarecilor

Mijloace chimice: folosirea raticidelor

Substantele folosite sunt, momeli raticide pe baza de cereale, carne, sange si grasimi animale care nu mucegaiesc, avand in componenta substantele active din grupa III-IV de toxicitate. Substantele se aplica in statii de intoxicare a rozatoarelor pentru a se evita consumarea lor de catre animalele domestice. Toate aceste lucrari se vor efectua conform legislatiei in vigoare (O.G. 536/1997, Legea 98, etc) .

Substantele pe care le utilizam in activitatea de deratizare se regasesc pe Lista produselor avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru profilaxia sanitar - uman.

Putem presta servicii de deratizare in: Galati, Braila , Tulcea, Constanta, Vrancea, Buzau, Ialomita, Calarasi, Bucuresti.

DEZINSECTIE

DERATIZAREA reprezinta complexul de metode şi mijloace de prevenire şi combatere a infestarilor cu rozătoare (distrugerea şobolanilor, soarecilor, etc).

Rozătoarele pot fi:
- sinantrope (şobolanul cenuşiu, alb)(unităţi, mediu rural, urban)
- asinantrope (şobolanul de câmp, de pădure, hârciogul)(câmp, păduri, apă)

Procesul de deratizare este o acţiune obligatorie de 2 ori/an – primăvara şi toamna, înainte de decontaminările profilactice.
În cursul anului se execută deratizări de întreţinere.

DOMENII DE UTILIZARE:

Operatiunile de deratizare se efectueaza atat in spatiile interioare: scoli, institutii publice, depozite agro-alimentare, societati comerciale, birouri, spatii de productie, etc, cat si in cele exterioare.

Pentru realizarea unor actiuni de deratizare, eficace vom folosi metode complexe de combatere integrata. Aceasta presupune aplicarea unor masuri atat preventive cat si curative care sa conduca astfel la controlul daunatorilor precum si a agentilor patogeni.

Substante folosite:

Cereale - (orez, porumb etc) amestecate cu diferite subtante si arome
Momeli parafinate - utilizate in locuri umede (canale, conducte, santuri)
Momeala proaspata - Momeala sub forma de pasta ce ofera rezultate imediate datorita materiilor din compozitie (faina, arome, grasimi animale si vegetale)

Mijloace de realizare a deratizarii:

Mijloace mecanice: staţii de intoxicare: curse, capcane;

Mijloace fizice: ultrasunetele → pentru izgonire şobolanilor; undele electromagnetice → determină moartea şobolanilor şi a şoarecilor

Mijloace chimice: folosirea raticidelor

Substantele folosite sunt, momeli raticide pe baza de cereale, carne, sange si grasimi animale care nu mucegaiesc, avand in componenta substantele active din grupa III-IV de toxicitate. Substantele se aplica in statii de intoxicare a rozatoarelor pentru a se evita consumarea lor de catre animalele domestice. Toate aceste lucrari se vor efectua conform legislatiei in vigoare (O.G. 536/1997, Legea 98, etc) .

Substantele pe care le utilizam in activitatea de deratizare se regasesc pe Lista produselor avizate de Ministerul Sanatatii si Familiei pentru profilaxia sanitar - uman.

Putem presta servicii de deratizare in: Galati, Braila , Tulcea, Constanta, Vrancea, Buzau, Ialomita, Calarasi, Bucuresti.

DEZINFECTIE

Procesul de dezinfectie reprezinta totalitatea metodelor şi mijloacelor folosite pentru distrugerea virusurilor, bacteriilor, ciupercilor şi elementelor parazitare în vederea asigurării şi menţinerii stării de sănătate publica. 

DOMENII DE UTILIZARE:

Dezinfectia se realizeaza in: spitale, policlinici medicale, birouri, spaţii comerciale, hoteluri, restaurante, instituţii publice, cabinete medicale, şcoli, grădiniţe, showroomuri, depozite, unităţi de alimentaţie publică, industria alimentara, ferme agricole, ferme de cresterea animalelor, etc.

Produsele folosite de societatea noastra în acest scop prezinta un spectru larg de actiune, neutralizând rapid principalii agenti patogeni, avand actiune bactericida, virucida, fungicida, sporicida, 

Metodele de aplicare depind de conformatia încaperilor, precum si de utilitatea acestora. Principalele metode de dezinfectie aplicate de noi sunt:

  • Pulverizarea;
  • Nebulizarea ( "ceata rece" );
  • Termonebulizarea ( "ceata calda" );

​ Impreuna cu dumneavoastra vom alege metoda cea mai potrivita, tinand cont de caracteristicile spatiului ce urmeaza a fi tratat. 

Clasificarea dezinfecţiilor
I) După zona de aplicare
- generală
- parţială (locală)
II) După scopul urmărit
- profilactică
- de necesitate
Dezinfectia generală se aplică în toate adăposturile şi în toată unitatea cu scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile.

Dezinfectia parţială se aplică pe o suprafaţă restrânsă care a fost în contact cu animalele bolnave sau produsele patologice.

Dezinfectia profilactică se efectuează în scopul prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile. Se aplică periodic şi poate fi parţială şi generală.

Este precedată de efectuarea deratizării şi a dezinsecţiei.
Profilactic se execută dezinfectia: mijloacelor de transport; oamenilor (filtru sanitar); aerului din adăpost; punctelor de tăiere; laboratoarelor sanitare-veterinare; lăptăriilor; rampelor de livrare; sistemului de canalizare.

Dezinfectia de necesitate – se efectuează pentru combaterea bolilor transmisibile de la apariţia primelor cazuri de boală până la lichidarea focarului.

Dezinfectia de necesitate poate fi curentă sau finală.
Dezinfectia curentă se face continuu, pe toată perioada de evoluţie a focarului
Scopul decontaminarii curente este de a distruge germenii patogeni.
Se efectuează zilnic sau la câteva zile, parţial sau general.
Dezinfectia finală se aplică după lichidarea ultimelor surse primare de germeni şi după efectuarea deratizării şi dezinsecţiei.
Înainte de ridicarea măsurilor de carantină se realizeaza dezinfectia de cel puţin 2 ori.

Firma dispune de materialele si utilajele necesare precum şi de personal calificat corespunzător pentru a efectua dezinfecţia în comformitate cu normativele Ministerului Sănătăţii pentru asigurarea dezinfecţiei şi curăţeniei în unităţile sanitare.

Putem presta servicii de dezinfectie in: Galati, Braila, Tulcea, Constanta, Ialomita, Calarasi, Bucuresti, Vrancea, Buzau.